top of page

Privātuma Politika

Personas datu apstrādes pārzinis SIA RMATCH design, reģistrācijas Nr.40203357488, (turpmāk tekstā - “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”). 

Mēs apņemamies aizsargāt un respektēt Jūsu privātumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

 

Šī Privātuma politika ir attiecināma uz mūsu interneta veikala apmeklētājiem un pircējiem. 

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam? 

Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. 

 

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt veiksmīgu pirkuma noformēšanu mūsu interneta veikalā un tā izpildi, kas ietver preces piegādi uz Jūsu izvēlēto piegādes adresi. Šī mērķa sasniegšanai mēs ievācam un apstrādājam Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, Jūsu izvēlētā piegādes adrese, ar norēķiniem saistītus datus,  kā arī jebkāda cita informācija, kuru Jūs brīvprātīgi esat mums sniedzis. Aprakstītā personas datu apstrāde tiek veikta balstoties uz tiesisko pamatu - līguma noslēgšana un izpilde. 

 

Papildus līguma izpildei, mēs nodrošinām iespēju sazināties ar mums un uzdot Jums interesējošos jautājumus vai sniegtu atsauksmi par mums vai mūsu precēm. Tā arī, dati var tikt apstrādāti ar mērķi izskatīt sūdzības un iebildumus. Lai nodrošinātu atbildes sniegšanu un pieteikuma apstrādi, mēs apstrādājam saņemto informāciju, kā arī izmantoto e-pasta adresi un tālruņa numuru. Šādas datu apstrādes pamats ir abpusēja leģitīma interese sniegt Jums atbalstu un atbildēt uz Jums interesējošiem jautājumiem, tā arī rast risinājumu sūdzību un iebildumu gadījumā. 

Sīkdatnes

Sīkdatne (jeb “Cookie”) ir neliela teksta datne, ko tīmekļa serveris ievieto Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. To izmantošanas mērķis ir uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti, uzskaitīt vietnes apmeklētājus, uzlabot lietotāja pieredzi vietnē, lai nodrošinātu labāku izvietotā satura un reklāmas atbilstību.

Statistikas sīkdatnes

Mēs izmantojam Google Analytics, ko nodrošina Google, Inc. Tas ir tīmekļa analītikas pakalpojumus, kas ļauj  izvērtēt informāciju un sniegt atskaites par tīmekļa vietnes apmeklējumu un aktivitāti.  Baltoties uz iegūtajiem rezultātiem, mēs veicam nepieciešamos uzlabojumus tīmekļa vietnē.

 

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkā. Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu dzēšana gadījumā var tikt ietekmēta tīmekļa vietnes funkcionalitāte.

Mārketinga sīkdatnes

Facebook Pixel ir analītikas rīks, kas ļauj izvērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti un nodrošina reklāmas pielāgošanu dažādām mērķa grupām.

 

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkā.

Ar papildus informāciju par Facebook sīkdatņu izmantošanu varat iepazīties, apmeklējot Facebook sīkdatņu politikas sadaļu.


 

Mēs nodrošinām datu drošību

Mēs pielietojam saprātīgus organizatoriskos un tehnoloģiskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus no neatļautas izpaušanas, lietošanas vai pārveidošanas. 

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai nav atsaukta iepriekš sniegta piekrišana datu apstrādei. 

 

Personas datu saņēmēji

Pakalpojumu sniegšanas un mūsu darbības nodrošināšanai, mēs varam nodot Jūsu personas datus:

  • Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina norēķinus mūsu interneta veikalā;

  • Interneta veikala tehniskajiem uzturētājiem, kas nodrošina interneta veikala darbību;

  • Piegādes pakalpojuma nodrošinātājiem;

  • IT risinājumu nodrošinātājiem, tā piemēram e-pasta pakalpojuma nodrošinātājam.

Šādi pakalpojumu sniedzēji var būt mūsu izmantotie personas datu apstrādātāji, kas veic personas datu apstrādi mūsu vārdā un uzdevumā.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Lai uzzinātu, kādus datus  mēs apstrādājam par Jums un lai realizētu citas savas kā datu subjekta tiesības, Jums ir jānosūta elektroniski parakstīts iesniegums uz e-pastu: info@rmatchdesign.com.

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām: Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv, tālrunis: 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@rmatchdesign.com, vai rakstot mums uz adresi: Rīga, Aleksandra Čaka 31, k2-30, LV-1011

Izmaiņas Privātuma politikā

Privātuma politika var tikt mainīta vai atjaunināta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādēļ iesakām regulāri pārlasīt mūsu Privātuma politiku.

payment methods
bottom of page